Aktuality

Transport and Town: 10. 3. 2019 0:00:00

Transport and Town, Doprava a město bylo naše další téma. A co

jsme všechno dělali?

Angličtina: Pojmenování, popis a použití různých dopravních prostředků - ve městě, na farmě, na stavbě. Dopravní tématika – semafory, značky, udávání směrů. Popis města – místa, budovy a jejich využití (nemocnice, knihovna, muzeum….)

Písničky: Transportation Song, Come to my Party, Tall Shops

Říkanky: This is my hand

Příběhy:  Hippo is a Bus

Divadlo:  The Farmer Lukan (Puppit Theatre)

Hry:  Traffic Lifghts, Bus Stops, Chair Game, Sounds Game, Kim’s game

Počítač: Transport, town

Výtvarná výchova:  Vlak, letadlo, lodička, balón (stříhání, vybarvování), malování autíčky

Cvičení:  Protahování a posilování, rotační cviky, yoga, aerobní cviky

Předškolní příprava: Grafomotorika, čísla a počítání

zpět