Aktuality

Transport and Town: 20. 4. 2018 0:00:00

Transport and Town, Doprava a město bylo naše

další téma. A co jsme všechno dělali?

Téma 11: TRANSPORT + TOWN

Angličtina: Pojmenování, popis a použití různých dopravních prostředků - ve městě, na farmě, na stavbě. Dopravní tématika – semafory, značky, udávání směrů. Popis města – místa, budovy a jejich využití (nemocnice, knihovna, muzeum….)

Písničky: Transportation Song, Come to my Party, Tall Shops

Říkanky: I Did, Dig, Dig

Příběhy:  Hippo is a Bus

Divadlo:  The Water Spirit Prince

Hry:  Traffic Lifghts, Bus Stops, Chair Game, Sounds Game, Kim’s game

Počítač: Transport, town

Výtvarná výchova:  Výroba dopravních prostředků – raket, letadel, aut: barvení, stříhání, lepení

Cvičení:  Protahování a posilování, rotační cviky, yoga, aerobní cviky

Předškolní příprava: Grafomotorika, čísla a počítání

 

zpět