Témata

Program školky Kids Garden je založen na principu témat, která se mění po dvou týdnech. Témata vychází ze vzdělávacího programu ( přátelé, rodina, město, hračky, zvířata, rostliny, barvy, tvary apod. ) a přizpůsobují se rovněž ročnímu období ( podzim, zima, jaro, léto, Halloween, Vánoce, Velikonoce apod. ). Na tato témata se pak váže většina aktivit ( hry, písničky, příběhy, výtvarné činnosti atd. ).

Náš den je rozdělen na cca 15 minutové bloky. To zajišťuje, že soustředěnost dětí neupadá. Program se samozřejmě také uzpůsobuje věku dítěte.

Jednou týdně zajišťujeme pro děti výuku plavání, výuku hry na keyboard (pro děti starší 4 let) a specializované cvičení pro předškolní děti (sportík).

Zde je vysvětlení základních bloků:

Povídání s hrochem

Děti společně zahájí nový den s hrochem (Hippo), kamarádem, který je společně s kočkou (Cookie) provází všemi tématy. Přivítají se a povídají si.

Jazykový blok

Rozličné aktivity spojené s jazykovou výukou - hry, obrázkové a další aktivity podporující znalost slovní zásoby a rozvíjející komunikační dovednosti.

Hudebně taneční blok

Děti zpívají písně, říkají básně, tančí a hrají na hudební nástroje.

Čas pro příběh

Děti se seznamují s jednoduchým příběhem a postupně ho vyprávějí a hrají.

Čas na hru

Hrajeme s dětmi různé hry, někdy uvnitř, někdy na zahradě, které souvisí s probíraným tématem a nenásilnou formou rozvíjí znalosti dětí.

Čas na cvičení

Každodení cvičení slouží k rozvíjení motoriky a pohybových dovedností dětí.

Výtvarný blok

Používání různých výtvarných technik, práce s nejrůznějšími materiály, rozvíjení kreativity a představivosti dětí.

Čas na počítač

Děti pracují v malých skupinkách u počítače s dotykovým displejem a speciálními výukovými softweary.

Venkovní aktivity

Pohybové a jiné aktivity na školní zahradě, případně procházky do okolí školy.

Další aktivity

Děti mají možnost se zapojit i do dalších nadstavbových aktivit - plavání, Sportík - speciální cvičení pro předškolní děti, hra na keyboard (od 4 let). Všechny tyto aktivity jsou prováděny jednou týdně, hra na keyboard je v ceně školného, plavání a Sportík se platí zvlášť.

Den v naší školce

Takto vypadá typický den ve školce Kids Garden English Preschool:

7.00 - 8.30 příchod do školky, volná hra
8.30 - 9.00 hudebně taneční blok
9.00 - 9.15 jazykový blok
9.15 - 9.30 svačina
9.30 - 10.00 výtvarný blok
10.00 - 10.15 čas na cvičení
10.15 - 10.30 čas na hry
10.30 - 10.45 čas na příběh
10.45 - 11.45 venkovní aktivity
12.00 - 12.30 oběd
12.30 - 12.45 pohádka před spaním
13.00 - 14.15 spánek nebo předškolní příp.
14.15 - 14.30 svačina
14.30 - 14.45 čas na příběh
14.45 - 15.30 čas na počítač a výtvarný blok
15.30 - 15.45 čas na hru
15.45 - 16.00 čas na čtení
16.00 - 17.00 vyzvedávání dětí, volná hra