Aktuality

Farm and Spring + Easter: 10. 4. 2018 0:00:00

Naše další téma bylo Farm and Spring + Easter, farma, jaro a Velikonoce. Celé

téma jsme takončili Spring Party a jeho součástí byl i Family Day, kdy se sešli rodiče a děti ve školce a společným úsilím vítali jaro. A co jsme všechno dělali?

Angličtina: Pojmenování zvířat žijících na farmě, jejich popis, proč je lidé chovají, kde na farmě přebývají, čím je lidé krmí, jak říkáme mláďátkům, jaké zvuky dělají. Popis různých činností spojených se životem na farmě a v přírodě, popis různých částí farmy, různých strojů, pěstovaných rostlin.  Příroda a počasí na jaře, Velikonoce, jejich zvyky a symboly.

Písničky: Animals, Baby Animals, Easter Bunny, Old McDonald

Říkanky: Spring, Farmer, Humpty Dumpty

Příběhy:  Hippo and Flowers, Hippo on the Farmyard

Hry:  Duck, duck, goose, Sheep, are you here?, Kim’s Game, Pig, are you in the sty?

Počítač: Farm

Divadlo: Eddie, the Earthworm

Výtvarná výchova:  Jarní dekorace na okna – zvířata, květiny, barvení, stříhání, velikonoční zajíčci, barvení vajíček, sázení semínek, vybarvování obrázků domácích zvířat

Předškolní příprava:  Směry (vpravo, vlevo, nehoře, dole…), počítání + čísla

Cvičení:  rotační, protahovací a uvolňovací cviky, aerobní cviky,  yoga

 

zpět