Aktuality

Farm and Spring: 2. 4. 2019 0:00:00

Farm and Spring bylo téma číslo 11 v letošním školním

roce. V průběhu tohoto tématu jsme měli Family Day, kdy se rodiče přišli podívat do školky, jak pracují jejich děti. Na konci března jsme přivítali jaro na trdiční Spring Party. Fotografie a videa najdete na našem Facebooku. A co jsme všechno dělali?

 Angličtina: Pojmenování zvířat žijících na farmě, jejich popis, proč je lidé chovají, kde na farmě přebývají, čím je lidé krmí, jak říkáme mláďátkům, jaké zvuky dělají. Popis různých činností spojených se životem na farmě a v přírodě, popis různých částí farmy, různých strojů, pěstovaných rostlin.  Příroda a počasí na jaře.

Písničky:  Farm Animals, Baby Animals,

Říkanky: Spring

Příběhy:  Hippo on the Farmyard

Hry:  Duck, duck, goose, Sheep, are you here?, Kim’s Game, What do you say, pig (what is your baby called)?

Počítač: Farm

Divadlo: Eddie, the Earthworm

Výtvarná výchova:  Jarní dekorace na okna –květiny, barvení, stříhání, prasátka, maska kravičky, kuřátka (stříhání, barvení, lepení)

Předškolní příprava:  Směry (vpravo, vlevo, nehoře, dole…), počítání + čísla, tvary a barvy

Cvičení:  rotační, protahovací a uvolňovací cviky, aerobní cviky,  yoga

zpět