Aktuality

Transport and Town: 15. 3. 2020 0:00:00

Transport and Town - Město a Doprava bylo naše

další letošní téma. A co jsme všechno dělali?

Angličtina: Pojmenování, popis a použití různých dopravních prostředků - ve městě, na farmě, na stavbě. Dopravní tématika – semafory, značky, udávání směrů. Popis města – místa, budovy a jejich využití (nemocnice, knihovna, muzeum….)

Písničky: Transportation Song, Come to my Party

Říkanky: Snail Brings The Mail

Příběhy:  Hippo is a Bus

Hry:  Traffic Lifghts, Bus Stops, Chair Game, Sounds Game, Kim’s game

Počítač: Transport, town

Výtvarná výchova:  Dopravní prostředky z toaletních ruliček (auta, rakety)

Cvičení:  Protahování a posilování, rotační cviky, yoga, aerobní cviky

Předškolní příprava: Grafomotorika, čísla a počítání

zpět